Het traditionele buitenschilderwerk neemt een belangrijke plaats in binnen het totale pakket van ons bedrijf. De levensduur van uw object hangt nauw samen met de kwaliteit van het schilderwerk. Om ook uw onderhoud op lange termijn beheersbaar te houden kunnen wij u adviseren middels meerjarenonderhoudsschema's. Om de seizoensgevoeligheid in de schildersbranche terug te brengen voeren wij winterprojecten uit door middel van afscherming.